Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամը համագործակցում է հավատարմագրված կազմակերպությունների հետ` ծրագրեր իրականացնելու նպատակով: Հավատարմագրման համար, անհրաժեշտ է  կապ հաստատել տվյալ երկրի Ազգային Լիազոր Մարմնի /ԱԼՄ/ հետ, որն էլ համակարգում է Հիմնադրամի հետ ամբողջ համագործակցությունը, այդ թվում նաև՝ հավանություն տալիս հայտերին ինչպես նաև հաստատում յուրաքանչյուր կլիմայական նախաձեռնություն «Չեմ առարկում» նամակների միջոցով։ ՀՀ Բնապահպանության նախարարությունն առաջադրել է «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ին ԿԿՀ-ում հավատարմագրվելու համար։ «ԲԾԻԳ» ՊՀ  հայտը ներկայացրել է 2017թ-ի օգոստոս ամսին և այժմ հավատարմագրման գործընթացը հաջողությամբ մոտենում է ավարտական փուլին: