«Պատրաստավածության աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամը յուրաքանչյուր երկրի կարող է տրամադրել տարեկան մինչև 1,000,000 ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ` որից 300,000 ԱՄՆ դոլարը կարող է ուղղվել երկրի կարողությունների հզորացմանը: Հիմնադրամը տվյալ ծրագրի շրջանակում «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ին շնորհել է «Պատրաստավածության աջակցություն» դրամաշնորհը: Տվյալ կայքը ստեղծվել է Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Պատրաստվածության աջակցություն» ծրագրի շրջանակներում՝ այդ ծրագրի մասին իրազեկվածության բարձրացման նպատակով: